Tietoaineistot, ihmiset ja vinoumat

Ihmiset päättävät, minkälaista tietoaineistoa koneille syötetään ja millaista koodia ne ajavat. Koneet tekevät vain sen, mitä ne on ohjelmoitu tekemään.

Tietoaineiston luovat ja kokoavat ihmiset.

Esimerkiksi ImageNet on valtava, laajasti käytetty valokuvatietoaineisto. Sen sisältämät valokuvat on haettu automaattisesti internetistä, ja ne sisältävät niin kuvapankkikuvia, selfieitä ja kaikkea siltä väliltä.

Kaikki ImageNetin kuvat on luokiteltu sanallisesti, ja tämä luokitusprosessi on ollut sataprosenttisesti ihmisen hoitamaa työtä. Nettipalvelun kautta palkattujen työntekijöiden tehtävänä oli katsoa kuvia ja valita jokaiselle kuvaavin nimike toisesta, valtavasta sana-aineistosta. Listassa oli neutraaleja sanoja, kuten “omena”, mutta myös melkoisen latautuneita termejä luuserista rasistisiin solvauksiin.

Tämän vuoksi osalla ImageNetin kuvista on edelleen hyvin kyseenalainen nimeke. Vinoutuneella aineistolla voi olettaa saavansa vain saman vinouman analysoitavaksi.

Jotta olisi mahdollista rakentaa malli, joka on hyvin yleistettävissä muuhunkin kuin mallin opettamiseen käytettyyn aineistoon, aineistossa on oltava riittävästi relevanttia informaatiota tulokseen vaikuttavista tekijöistä. Jos esimerkiksi rakennamme kuvien luokittimen, joka pystyy tunnistamaan, mitä siihen syötetty kuva esittää, mutta käytämme opetusdatana ainoastaan kissojen ja koirien kuvia, luokitin luokittelee joka ikisen kuvan kissaksi tai koiraksi. Tämä olisi ok, jos luokitinta käytettäisiin vain kissojen ja koirien erottamiseen toisistaan, mutta ei silloin, jos sitä tarvittaisiin myös tunnistamaan veneitä, autoja tai kauniita kukkia.

Tutustu Elements of AI -kurssiin!

Tekoäly ja yhteiskunnan asenteet

Tekoälyn kaltaisten nousevien teknologioiden epämääräisen luonteen vuoksi käyttäjät ovat epävarmoja siitä, mitä teknologia on, mitä sillä voi tehdä, ja miten se vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Jopa tekoälyn “yhteiskunnallisia vaikutuksia” käsittelevä tutkimus tarkastelee usein teknologiaa optimistisesta tai pessimistisestä näkökulmasta.

On tyypillistä, että nousevasta teknologiasta syntyy mahdollisesti ristiriitaisia merkityksiä, teknologisia viitekehyksiä ja ajatuksia. Tekoäly vilahtelee otsikoissa tuon tuosta. Viime kädessä nämä julkiset keskustelut muokkaavat teknologisia kehityskulkuja.

Voisi sanoa, että tekoälyn kaltaisen nousevan teknologian kehitys nopeutuu tai hidastuu riippuen jaetuista käsityksistä ja asenteista, joita tekoälyyn liittyy.

Ajattele esimerkiksi ydinvoiman sekä geeniteknologian ympäriltä haihtunutta hehkutusta. Nämä nousevat teknologiat toivat mukanaan poikkeuksellisia, tulevaisuuteen suuntautuvia mahdollisuuksia yhteiskunnalle ja yrityksille, mutta lopulta joutuivat julkisen kritiikin vuoksi syrjään.