Laskennalliset mallit

Erityisesti luonnontieteissä laaditaan malleja kuvaamaan sitä, miten uskomme asioiden todellisuudessa toimivan. Mallit eroavat laajemmista teorioista siten, että niiden avulla yritetään yleensä kuvata rajattua toimintaperiaatetta usein matemaattisten käsitteiden ja kielen termein.

Malli laaditaan tarkoituksensa perusteella. Otetaan esimerkiksi malli, joka kuvaa napin painallusta.
Jos mallia halutaan käyttää siihen, että tarkasti ennustetaan, miten ihminen painaisi nappia, täytyisi malliin sisällyttää arviot muun muassa lihasvoimasta sekä käden ja liikkeen yhteistoiminnasta. Jos tarkoituksena on vain saada robotti painamaan nappia itse, voidaan luoda malli, joka kuvastaa sille optimaalista napinpainallusta.

Tekoälyn alle mahtuu malleja moniin eri tarkoituksiin. Suurimmaksi osaksi ne keskittyvät jonkin tehtävän tehokkaaseen suorittamiseen, mutta joskus tarkoituksena on myös simuloida ihmismielen toimintaa. Parhaatkin mallit ovat aina arvioita, koska tosimaailman ilmiöt ovat usein paljon monimutkaisempia kuin omat yksinkertaistuksemme.

Kaikki mallit ovat väärässä, mutta joistakin on hyötyä.

George Box